cechować

Wielki słownik ortograficzny PWN

cechować cechuję, cechują

Słownik języka polskiego PWN

cechować
1. «być charakterystyczną cechą kogoś lub czegoś»
2. «opatrywać znakiem fabryki, urzędu itp.»
3. «znaczyć drzewa przeznaczone do wyrębu lub ścięte»
cechować się «mieć jakąś charakterystyczną cechę»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Będzie cechować czy będą cechować?
15.11.2018
Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy:
nasze dalsze relacje BĘDZIE cechować zrozumienie,
czy:
nasze dalsze relacje BĘDĄ cechować zrozumienie.

Pozdrawiam,
Mira Ostaszewska
Ten, kogo cechuje antypolonizm
17.04.2018
Który rzeczownik określający osobę cechującą się antypolonizmem został utworzony zgodnie z normami polszczyzny: antypolonista czy antypolonita?
Alternatywa
25.03.2019
Korektorka zwróciła mi uwagę na niepoprawne jej zdaniem użycie słowa alternatywa w zdaniu: Alternatywą dla sztangi są ćwiczenia na klatkę z hantlami. Jednak w słowniku alternatywa opisana jest także jako „potocznie: inna możliwość, inne rozwiązanie”. Wolałabym zostawić alternatywę w tym zdaniu, bo tekst, choć pisany, cechuje się prostym stylem, zrozumiałym dla każdego i zakładam, że w takiej formie alternatywy używają nasi czytelnicy. A może to jednak błąd?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Robert E. Buswell zwraca uwagę na to, iż okres klasyczny cechował
    swoisty elitaryzm, ponieważ mistrzowie przyjmowali jedynie uczniów o szczególnych predyspozycjach...
  • ... uzyskuje wysokie wyniki na skalach autorytaryzmu i dogmatyzmu, i którego cechuje jednocześnie wysoki poziom OIB, przywiązuje większą wagę do stereotypowych charakterystyk...
  • ... autorów wzorzec ten nie jest sztywną kopią określonej części otoczenia. Cechuje go zarówno odwzorowywanie typowości danej struktury, jak i określony zakres...

Encyklopedia PWN

umieszczanie na narzędziu pomiarowym lub wyrobie znaków (cech) świadczących o tym, że spełniają one określone wymagania (np. narzędzie odpowiada przepisom legalizacyjnym, a wyrób ma określone właściwości, np. określony skład chem.);
leśn. znakowanie, przy użyciu cechówki, drzew stojących lub drewna wyrobionego ustalonymi znakami (cechami) adm., sortymentowymi i in., np. odbiorcy drewna.
fiz. pola będące uogólnieniem potencjału pola elektromagnetycznego;
fiz. teorie, w których istnieją symetrie cechowania;
mat. rzut prostokątny na poziomą rzutnię, gdzie obok rzutu punktu podaje się tzw. cechę, czyli liczbę określającą odległość tego punktu od rzutni.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego