cedrówka

Wielki słownik ortograficzny PWN

cedrów•ka -w•ce, -w•kę; -wek

Słownik języka polskiego PWN

cedrówka, cedrzyk «drzewo rosnące w Azji i tropikalnej strefie Ameryki; też: drewno tego drzewa»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego