cel

Wielki słownik ortograficzny PWN

cel -lu; -lów
cela -li, -lę; cel
w celu (np. osiągnięcia czegoś)

Słownik języka polskiego PWN

cel
1. «to, do czego się dąży»
2. «to, czemu coś ma służyć»
3. «miejsce, do którego się zmierza»
4. «przedmiot lub osoba, których dotyczą zamierzone działania»
5. «obiekt, do którego się strzela»
6. daw. «muszka broni palnej»
cela «izba więzienna lub klasztorna»
• celka
okolicznik celu «okolicznik wskazujący cel wykonywania czynności»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

cel
22.12.2009
Czy poprawne jest sformułowanie dosięgnąć celu czy dosiąc celu? A może należy pozostać jedynie przy osiągnąć cel?
cel a sposób
21.01.2015
W jednej z odpowiedzi użył Pan konstrukcji: „można podnieść jego rangę, używając dużych liter”. Ale zgodnie ze słownikiem imiesłowów nie można używać w zdaniach celowych. Czy była to pomyłka, czy celowo użył Pan takiej konstrukcji?
celem
20.06.2008
Dzień dobry!
Chciałbym zapytać, czy poprawna jest forma „Przedstawiam pismo XXX celem nadesłania odpowiedzi (załatwienia, ustosumkowania się)”, czy też właściwa jest forma „(...) w celu nadesłania odpowiedzi (...)”. Nie wiem dlaczego, ale forma celem jakoś minie razi!
Dariusz

Ciekawostki

CEL
Od słowa cel pochodzi przymiotnik celowy, od niego celowość, a od tego ostatniego celowościowy.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... założenia. Decydować będą bowiem pieniądze, które rząd przeznaczy na ten cel. To już jest kwestia wyborów w polityce gospodarczej. Może, ale...
  • ... gospodarowania jest możliwie najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. Jednakże tak sformułowany cel wymaga konkretyzacji z punktu widzenia kierowania tą gospodarką.
    Konkretyzacja ta...
  • ... krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, nie oglądając się na koszty. Strategicznym celem Rosji Putina jest odbudowa imperium.    Minister Cimoszewicz wzywał władze Ukrainy...

Encyklopedia PWN

filoz. stan rzeczy, ku któremu świadomie zmierza człowiek bądź inne byty.
Cela Trulock
[sẹla trụlok]
Camilo José Wymowa, ur. 11 V 1916, Iria Flavia (prow. La Coruña), zm. 17 I 2002, Madryt,
pisarz hiszpański;
cela me dépasse
[selạ mö depạs; fr., ‘to mnie przekracza’],
nie mogę tego pojąć.
zarządzanie wykorzystujące metodę zaproponowaną przez P. Druckera, polegającą na tym, że każdy kierownik, niezależnie od szczebla zarządzania, proponuje zestaw celów, za których osiągnięcie chce być odpowiedzialny;
polityka społ. standardy określające poziom warunków życia jednostek, wielkich grup społecznych i całych społeczeństw;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego