cel

Wielki słownik ortograficzny PWN

cel -lu; -lów
cela -li, -lę; cel
w celu (np. osiągnięcia czegoś)

Słownik języka polskiego PWN

cel
1. «to, do czego się dąży»
2. «to, czemu coś ma służyć»
3. «miejsce, do którego się zmierza»
4. «przedmiot lub osoba, których dotyczą zamierzone działania»
5. «obiekt, do którego się strzela»
6. daw. «muszka broni palnej»
cela «izba więzienna lub klasztorna»
• celka
okolicznik celu «okolicznik wskazujący cel wykonywania czynności»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego