centralne

Wielki słownik ortograficzny PWN

cen•tral•ny; -ni (skrót: centr.): władze centralne, ale: Centralna Agencja Fotograficzna, Masyw Centralny
Komitet Cen•tral•ny Komitetu Cen•tral•nego (skrót: KC)

Słownik języka polskiego PWN

centralne pot. «centralne ogrzewanie»
centralne ogrzewanie «zespół urządzeń doprowadzających ciepło z jednego źródła do wielu grzejników»
centralny
1. «znajdujący się w centrum»
2. «główny»

• centralnie
bank emisyjny, centralny «bank uprawniony do emisji banknotów, regulowania obiegu gotówkowego, przechowywania rezerw walutowych państwa oraz do dokonywania rozliczeń międzynarodowych»
centralny układ nerwowy «zasadnicza część układu nerwowego, u kręgowców składająca się z mózgu i rdzenia kręgowego»
erupcja centralna «wybuch wulkanu w jednym punkcie Ziemi»
jednostka centralna komputera «centralna część komputera cyfrowego»
jon centralny «w związkach kompleksowych jon wiążący określoną liczbę ligandów»
samogłoska środkowa, centralna «samogłoska wymawiana bez przesunięcia języka ku przodowi lub tyłowi jamy ustnej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Układ Słoneczny i bank centralny
3.07.2002
Dzień dobry,
Chciałam zapytać o pisownię wielką i małą literą. Szczerze powiedziawszy, sprawia mi ona najwięcej problemów. Bank Centralny czy bank centralny - pisząc o NBP? Układ Słoneczny czy układ słoneczny? Podejrzewam, że jeszcze będę korzystać z państwa pomocy, bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie.
Joanna B.

Warszawa Centralna
28.05.2018
Szanowni Państwo,
mam pytanie odnośnie nazw: Łódź Główna, Opole Główne czy Szczecin Główny. Trochę o tym myślałem i doszedłem do wniosku, że coś jest nie tak. Wydaje mi się, że określenie po nazwie miasta nie należy logicznie do samego miasta, (bo gdzieś jest inna Łódź? poboczna?), ale sam zwrot jest skrótem Łódź dworzec Główny i samo określenie opisuje dworzec/stację, a nie miasto. Tak więc, czy zwrot Łódź Główna jest poprawna, czy może zawsze określenie powinno mieć jeden rodzaj.
Wrzeszcz jako nazwa stacji kolejowej
23.10.2018
Szanowni Państwo,
jak poprawnie powiedzieć, że coś stało się w okolicach stacji kolejowej Gdańsk Wrzeszcz?
Często widuję, że sformułowanie Wsiadłem na Wrzeszczu jest krytykowane jako niepoprawne i usilnie poprawiane na Wsiadłem we Wrzeszczu.
Potocznie mówi się na stacji, więc wydaje mi się, że na Wrzeszczu mówiąc o stacji jest poprawne. Ale już Robię zakupy na Wrzeszczu jest niepoprawne.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nadal jest ich bardzo dużo - 61 proc.
    Lepiej niż władze
    centralne oceniane są samorządy. CBOS po raz pierwszy zapytał też o...
  • ... ludzie, którzy nie zrealizowali poprzedniego programu - ministrowie, posłowie i aktywiści centralni. Ich obecność obniża wiarygodność komisji programowej.
    Kik dodaje, że podczas...
  • ... w stowarzyszeniach na poziomie gminy, powiatu i regionu. Na szczeblu centralnym działalność wielu stowarzyszeń koordynuje Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne...

Encyklopedia PWN

archiwum wojsk.; utworzone 1918,
służba specjalna do spraw zwalczania korupcji w życiu publ. i gosp., w szczególności w instytucjach państw. i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekon. państwa;
kierownictwo polit. komunistów pol. w ZSRR, powołane 1 II 1944 w Moskwie przez KC WKP(b).
instytucja zajmująca się organizacją wystaw sztuki pol. i obcej w kraju oraz pol. za granicą, kontrolą krajowego ruchu wystawienniczego, a także działalnością oświat. i popularyzatorską w zakresie plastyki;
najwyższa władza ruchu ludowego w okupowanej Polsce;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego