cenzura

Wielki słownik ortograficzny PWN

cen•zura -rze, -rę

Słownik języka polskiego PWN

cenzura
1. «urzędowa kontrola publikacji, widowisk teatralnych, audycji radiowych itp., oceniająca je pod względem politycznym lub obyczajowym»
2. «urząd sprawujący tę kontrolę»
3. przen. «krytyka»
4. «świadectwo szkolne»
5. «w psychoanalizie: mechanizm umożliwiający przechodzenie z podświadomości do świadomości treści zagrażających świadomości lub nadający im postać symboliczną»
6. «kara kościelna pozbawiająca kogoś prawa do korzystania z sakramentów lub zawieszająca duchownych w ich czynnościach»

• cenzurowy • cenzurować
cenzura kościelna «w Kościele katolickim: kontrola publikacji pod względem zgodności z nauką Kościoła»
cenzura prewencyjna «kontrola publikacji przed ich ukazaniem się w druku, na scenie itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego