certyfikaty

Wielki słownik ortograficzny PWN

certyfikat -atu, -acie; -atów

Słownik języka polskiego PWN

certyfikat «oficjalny dokument stwierdzający np. zgodność produktu z normami, autentyczność dzieła sztuki lub ukończenie kursu»
certyfikat bankowy «dokument potwierdzający złożenie w banku lokaty terminowej»
certyfikat okrętowy «dokument rejestracyjny stwierdzający przynależność państwową handlowego statku morskiego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Certyfikat
20.05.2019
Bardzo proszę o wyjaśnienie, czy może być zastosowane wyrażenie: certyfikat przyjaciela, sponsora ... (często zamiast podziękowania wpisuje się certyfikat dla... za…).
certyfikat
21.11.2002
Czy prawidłowa jest nazwa Europejski Certyfikat z Bankowości? Chodzi mi o słowo z.
Pozdrawiam
Magda
Certyfikat, certyfikacja
5.06.2016
Szanowni Państwo,
chciałam zapytać o słowo certyfikacja. Czy można udzielić certyfikacji? Kilka razy spotkałam się z takim sformułowaniem. Wydaje mi się, że jeśli już trzeba koniecznie czegoś udzielić, to raczej certyfikatu (lub przyznać certyfikat), chociaż z drugiej strony mówi się o udzieleniu akredytacji
Z jakimi czasownikami można rzeczownik certyfikacja łączyć? Czy można ją przeprowadzić (czy raczej proces certyfikacji?) lub jej dokonać?

Z poważaniem
Paulina

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ilości firm. Nam ta liczba nie rośnie. Po co urzędowi certyfikat gminy przyjaznej inwestorom, skoro firmy uciekają z miasta?

    - Wzrasta liczba...
  • ... jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które uzyskały wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i zostały oznaczone tym znakiem, zgodnie z...
  • ... Skończyła politologię, jest radną wojewódzką. Mówi, że zna dobrze niemiecki, certyfikatów nie posiada. - W wakacje pracowałam w hotelu w Mikołajkach, gdzie...

Encyklopedia PWN

pokwitowania wydawane przez skarb USA za złoto dostarczane mu przez banki federalne (System Rezerwy Federalnej);
certyfikat
[średniow. łacina certificatus ‘poświadczony’],
dokument (zastrzeżony znak), wydany (nadany) zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że został zapewniony odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą albo innymi dokumentami normatywnymi;
certyfikat
[łac.],
inform. elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego (czyli klucz publiczny) są przyporządkowane do osoby składającej taki podpis i które umożliwiają jej identyfikację;
dokument stwierdzający przeprowadzenie przez właściwe organy inspekcji urządzeń techn. statku wodnego.
pokwitowanie wydawane przez banki za złożone w nich depozyty.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego