chłodzić

Wielki słownik ortograficzny PWN*

chłodzić -dzę, -dzą; chłódź a. chłodź, chłódź•cie a. chłodź•cie

Słownik języka polskiego PWN*

chłodzić «obniżać temperaturę czegoś lub kogoś»
chłodzić się
1. «być chłodzonym»
2. «chłodzić samego siebie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego