chłodziarka-zamrażarka

Wielki słownik ortograficzny PWN

chłodziar•ka-za•mrażar•ka chłodziar•ce-za•mrażar•ce, chłodziar•kę-za•mrażar•kę; chłodziarek-za•mrażarek a. chłodziarkozamrażarka

Słownik języka polskiego PWN

chłodziarka-zamrażarka, chłodziarkozamrażarka «urządzenie chłodnicze będące połączeniem chłodziarki i zamrażarki»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego