chłodziarka

Wielki słownik ortograficzny PWN

chłodziar•ka -r•ce, -r•kę; -rek
chłodziar•ka-za•mrażar•ka chłodziar•ce-za•mrażar•ce, chłodziar•kę-za•mrażar•kę; chłodziarek-za•mrażarek a. chłodziarkozamrażarka

Słownik języka polskiego PWN

chłodziarka
1. «urządzenie chłodnicze»
2. zob. lodówka w zn. 1.
chłodziarka-zamrażarka, chłodziarkozamrażarka «urządzenie chłodnicze będące połączeniem chłodziarki i zamrażarki»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego