chełmkowski

Wielki słownik ortograficzny PWN

chełm•kow•ski (od: Chełmek); -scy a. chełmecki

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego