chemii

Słownik języka polskiego PWN*

chemia
1. «nauka o budowie i właściwościach różnych substancji oraz przemianach jednych substancji w inne»
2. «substancje otrzymywane sztucznie, dodawane do różnych wyrobów»
3. «wydział lub kierunek na uniwersytecie lub politechnice zajmujący się tą nauką»
4. «nauka chemii jako przedmiot w szkole; też: lekcja tego przedmiotu»
5. pot. «przemysł chemiczny; też: wyroby tego przemysłu»
6. pot.; zob. chemoterapia w zn. 1.
7. «zachodzenie pozytywnych relacji między ludźmi»

• chemiczny • chemicznie • chemik • chemiczka
chemia analityczna «dział chemii zajmujący się metodami określania jakościowego i ilościowego składu substancji»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego