chodzić

Wielki słownik ortograficzny PWN

chodzić -dzę, -dzą; chodź, chodź•cie
chodziłoby (o coś)

Słownik języka polskiego PWN

chodzić
1. «przenosić się z miejsca na miejsce, stawiając kroki»
2. «uczęszczać gdzieś systematycznie»
3. «często gdzieś bywać»
4. pot. «o środkach lokomocji: kursować»
5. pot. «o urządzeniach: funkcjonować»
6. pot. «ulegać wstrząsom»
7. pot. «być w obiegu»
8. «przenosić się z miejsca na miejsce za pomocą wodnych środków transportu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego