chrześcijańska demokracja

Słownik języka polskiego PWN

chrześcijańska demokracja «ruch społeczno-polityczny nawiązujący do zasad etycznych chrześcijaństwa i nauki Kościoła katolickiego»

Porady językowe

przymiotniki złożone
6.11.2013
Jak należy pisać, jeśli wyrażeniem jest prawo cywilne: prawnocywilny czy cywilnoprawny? Czy poprawne jest pisanie łącznika w nazwie Obóz Narodowo-Radykalny, jeśli ideologią tego ugrupowania jest narodowy radykalizm, a nie nacjonalizm i na równi z nim nieokreślony radykalizm? Podobnie, czy właściwe jest pisanie chrześcijańsko-demokratyczny, a nie chrześcijańskodemokratyczny, skoro przymiotnik ten odsyła nas do chrześcijańskiej demokracji, a nie chrześcijaństwa i demokracji?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... się dwa ugrupowania odwołujące się do społecznej nauki Kościoła katolickiego: Chrześcijańska Demokracja, czyli chadecja, i Narodowa Partia Robotnicza (NPR).
    W 1936 r...
  • ... niepełnosprawnych w resorcie pracy i gospodarki. Zieliński jest prezesem partii Chrześcijańska Demokracja, a wcześniej był działaczem Solidarności i posłem BBWR. Do obecnego...
  • ... brzmi: czy islam wyda z siebie coś na kształt europejskiej chrześcijańskiej demokracji? A więc islam łagodny, nie karmiący się demonicznymi obrazami Zachodu...

Encyklopedia PWN

ruch ideowy i społeczno-polityczny wywodzący swój program z zasad etycznych chrześcijaństwa i społecznej nauki Kościoła.
partia polityczna, założona IX 1997 przez grupę działaczy związanych z L. Wałęsą;
partia polit., powstała 1994 z połączenia Chrześc.-Demokr. Stronnictwa Pracy z krak. Chrześc. Demokracją;
Demokracja Chrześcijańska, Democrazia Cristiana (DC),
jedna z gł. partii polit. Włoch 1943–94;
Białoruska Chrześcijańska Demokracja (BChD), białorus. Biełarụskaja chryscijạnskaja demakrạtyja,
partia polit. o zasadach programowych opartych o tezy encykliki papieskiej Rerum Novarum, zał. V 1917 w Piotrogrodzie przez księży katol., wychowanków Akad. Duchownej w Petersburgu;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!