chrzestna

Wielki słownik ortograficzny PWN*

chrzest•na -nej, -ną; -ne, -nych
chrzest•ny -nego, -nym; -ni, -nych

Słownik języka polskiego PWN*

chrzestna «matka chrzestna»
córka chrzestna «dziewczynka lub kobieta w stosunku do osoby, która ją trzymała do chrztu»
matka chrzestna
1. «kobieta, która podaje dziecko do chrztu i zobowiązuje się czuwać nad jego religijnym wychowaniem»
2. «kobieta, która podczas uroczystości związanych z oddaniem jakiegoś obiektu do użytku nadaje mu imię»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego