ciążą

Wielki słownik ortograficzny PWN

ciąża -żę; ciąż
ciążyć -żę, -żą; ciąż, ciąż•cie

Słownik języka polskiego PWN

ciąża
1. «u kobiet i samic ssaków: okres od zapłodnienia do urodzenia potomstwa»
2. «stan kobiety lub samicy w tym okresie»

• ciążowy
ciążyć
1. «przygniatać, przytłaczać swym ciężarem»
2. «być uciążliwym, przeszkadzać komuś w czymś»
przerwanie ciąży «usunięcie zarodka lub płodu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego