ciasno

Słownik języka polskiego PWN*

ciasny
1. «taki, w którym jest mało miejsca»
2. «o ubraniu: zbyt mały lub wąski»
3. «składający się z ludzi lub przedmiotów znajdujących się bardzo blisko siebie»
4. «pozbawiony szerszych perspektyw, horyzontów»
5. «będący wyrazem czyjejś ograniczoności»
6. «nieobejmujący całego zagadnienia, ograniczony do wąskiego zakresu»

• ciasno

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego