ciosowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

cios
1. «silne uderzenie»
2. «nieszczęście lub zła wiadomość»
3. «obrobiony blok kamienny, czasem drewniany, używany jako materiał budowlany»
4. «właściwość skał, polegająca na pękaniu ich wzdłuż regularnych płaszczyzn pod wpływem bodźców mechanicznych»
5. «blok skalny powstały wskutek tego procesu»
6. «siekacz słonia»

• ciosowy
mur ciosowy «mur z obrobionych bloków kamiennych»
spękania ciosowe «system regularnych pęknięć i szczelin powodujących podzielność skał na regularne bloki»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego