co do

Wielki słownik ortograficzny PWN

Porady językowe

Co po co do zasady?
2.10.2018
Dzień dobry,
Natrafiłam na takie zdanie: Co do zasady kandydaci, którzy uzyskali wynik pozytywny z rekrutacji wstępnej oraz po… . Zastanowiło mnie użycie pierwszego przecinka w tym fragmencie: Co do zasady kandydaci, którzy uzyskali… . Czy nie powinno być:
Co do zasady, kandydaci którzy uzyskali ... . A może tak: Co do zasady, kandydaci, którzy uzyskali ... .

Wywiązała się w pracy dyskusja i każdy ma inny pogląd, bardzo proszę o rozstrzygnięcie.
Z poważaniem
Barbara Wilimowska
co do...
10.06.2010
Droga Poradnio,
w jaki sposób uzasadnić przecinek w wyrażeniu co do..., (to)... (częsty np. w odpowiedziach Poradni): „Co do punktu 3, to jest on niejasny”. Podobne wyrażenia nie zawierają przecinka: „W przypadku p. 3 (to) sytuacja jest inna”, „Odnośnie do p. 3 (to) potrzebujemy konsultacji” – w przeciwieństwie do zdania „Jeśli chodzi o p. 3, to uważamy, że...”.
Pozdrawiam,
Michał Gniazdowski
co do
19.06.2006
Chciałbym zapytać, czy poniższe zdania są poprawne pod względem interpunkcyjnym:
1. „Co do śpiewu, ten chłopak nie ma sobie równych”.
2. „Co do mnie, mam wszystkiego dosyć”.
W książce Gdzie postawić przecinek? Ewa i Feliks Przyłubscy opowiadają się za niestawianiem przecinka po konstrukcji rozpoczynającej się od co do. Dodam tylko, że powyższe zdania pochodzą z internetowego Słownika języka polskiego PWN.
Dziękuję.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... temat tego, który ze stanów rzeczy zachodzi. Istnieje szereg propozycji co do kryterium wyboru działania w takiej sytuacji. Wszystkie one odznaczają się...
  • ... okupu. Wpadli, gdy poczuli się już tak bezkarni, że negocjacje co do wysokości okupu prowadzili z właścicielem skradzionego samochodu prawie jawnie. Z...
  • ... interwencję w tej sprawie.
    Zacznie częściej badani potwierdzali swoje obserwacje
    co do picia alkoholu przez nastolatków. Zetknęło się z tym zjawiskiem ponad...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego