codziennie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nie codzien•nie (nie każdego dnia): nie codziennie taka okazja

Słownik języka polskiego PWN*

codzienny
1. «zdarzający się co dzień lub używany każdego dnia»
2. «zwyczajny, taki, jak każdego dnia»

• codziennie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego