coleopter

Wielki słownik ortograficzny PWN

coleo•pter -ra, -rze; -ry, -rów; zob. koleopter
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego