college

Wielki słownik ortograficzny PWN

col•lege col•lege’u, col•lege’em; col•lege’e, col•lege’ów, col•lege’om, col•lege’ami a. collège

Słownik języka polskiego PWN

college [wym. koledż], koledż
1. «szkoła półwyższa lub pomaturalna, zwykle kształcąca nauczycieli języka angielskiego»
2. «jednostka organizacyjna uniwersytetu w krajach anglosaskich»
collège [wym. koleż] «szkoła średnia lub wyższa we Francji»

Porady językowe

college
6.09.2011
Jakiego rodzaju jest college? Sądzę, że męskiego (ten college). Tymczasem od lat z górą dziesięciu widzę w moim mieście plakat informujący, że college komputerowe ogłasza nabór na kolejny rok szkolny. Podejrzewam, że autorów nazwy szkoły zmyliła końcówka -e rzeczownika i dlatego traktują college jak pole czy zakole. Czy mam rację? Proszę o wyjaśnienie i komentarz.
college'e
6.02.2007
Szanowni Państwo,
Jaka jest forma liczby mnogiej, w mianowniku, słowa college? Czy to są college'e? Wiem, że można użyć spolszczonej formy koledż i mianownik liczby mnogiej będzie oczywisty. Ale chodzi mi tu o sytuację, kiedy ze względów marketingowych należy się trzymać formy college, która przecież jest dopuszczana przez Słownik języka polskiego. Będę wdzieczną za odpowiedź.
Z poważaniem.
Małgorzata Staniewicz
Co obce, to kursywą?
13.10.2005
Szanowny Panie Profesorze Językoznawco Udzielający Porad!
Chciałabym się dowiedzieć, czy obce słowa i wyrażenia takie, jak np.: ego, a priori, credo, consensus, brewe, par excellence, motu proprio, notabene, ad hoc, happy end, pro life, sic, de facto, college, zadomowiły się na tyle w polszczyźnie, że nie trzeba już ich wyróżniać w tekście kursywą? Czy może niektóre z nich?
Z poważaniem
Aleksandra Kowal

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... z warsztatem wspólnego, że koło w samochodzie potrafię zmienić.
  Anglia
  College
  Następny etap testowania i podchodzenia kandydata, zwykle mile połechtanego wysiłkiem...
 • ... Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Techników Polskich w W. Brytanii, Polish University College Association Limited.
  Ponadto przystąpienie swe i poparcie akcji zgłosiły: Polski...
 • ... poczty, Bonni Manies, widokówkę nadaną do Cullen Posey na adres college'u Bethel w Hopkinsville w stanie Kentucky znaleziono w pomieszczeniach technicznych...

Encyklopedia PWN

college
[kọlıdż] Wymowa Wymowa:
collège
[kolẹż],
we Francji państw. ogólnokształcąca szkoła średnia (II poziom kształcenia), która zgodnie z ustawą z 1975 obejmuje kształceniem obowiązkowym młodzież w wieku 11–16 lat;
Collège de France
[kolẹż dö frã:s] Wymowa,
fr. wyższa uczelnia, niezależna od Uniw. Paryskiego (Sorbony),
collège technique
[kolẹż teknịk],
we Francji typ szkoły, która przyjmuje na podstawie egzaminu uczniów collège’u po tzw. cyklu obserwacji;
Black Mountain College
[bläk mạuntın kọlıdż],
szkoła artystyczna w Karolinie Północnej (USA);

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego