copywriter

Wielki słownik ortograficzny PWN

copy•writer -rze; -rzy, -rów

Słownik języka polskiego PWN

copywriter [wym. kopyrajter] «osoba przygotowująca teksty reklam i ogłoszeń»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego