cowboy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

cow•boy -oya; -oye, -oi a. -oyów; zob. kowboj

Słownik języka polskiego PWN*

cowboy zob. kowboj.
kowboj, cowboy [wym. kowboj] «konny pasterz bydła i koni w Ameryce Północnej»
• kowbojski, cowboyski • kowbojka

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego