cyfry rzymskie

Słownik języka polskiego PWN

cyfry rzymskie «cyfry wprowadzone w starożytnym Rzymie, dziś używane niekiedy przy numeracji i datowaniu»

Porady językowe

liczby rzymskie
12.11.2007
W Zasadach pisowni i interpunkcji (http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629757) znalazłem następujące sformułowanie (o pomijaniu kropki): „[350] 88.6. Między składnikami daty, jeśli miesiąc napisany jest liczbą rzymską lub słownie (...)”. Wydaje mi się, że nie ma liczb rzymskich, są jedynie cyfry. Stąd powyższe zdanie powinno być chyba przeformułowane.
Pozdrawiam,
Zbigniew Kozak
Wielkie liczby w systemie rzymskim
8.11.2018
Szanowni Państwo,
w „Edycji tekstów” dr. Wolańskiego można znaleźć informację: „Kreska pozioma nad cyfrą rzymską mnoży ją przez tysiąc” (s. 107). Bardzo jestem ciekaw, skąd się wziął taki „rozszerzony system rzymski” (czy Rzymianie posługiwali się tak dużymi liczbami?) i jakie jest jego zastosowanie. Trudno mi bowiem wyobrazić sobie tekst, w którym liczby typu 234 567 byłyby zapisywane w systemie rzymskim.
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
różności redakcyjne
8.02.2005
1. Często tytuły książek na okładkach i stronach tytułowych zapisane są w oddzielnych wersach, bez żadnych znaków. Jak zapisać w bibliografii: a) Język – Historia – Kultura, b) Język, Historia, Kultura, c) Język Historia Kultura?
2. Na stronie tytułowej książki słowa pod redakcją rozpoczynamy wielką czy małą literą?
3. Jak lepiej zapisać: wynosiły odpowiednio 96, 3 i 1% czy 96%, 3% i 1%?
4. Stumiligramowa kapsułka... to 100 mg kapsułka czy 100-mg kapsułka?
5. ...pięcioprocentowego roztworu to 5% roztworu czy 5-% roztworu?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... są oznaczone cyframi arabskimi od 1 do 7, szlaki rowerowe cyframi rzymskim od I do V. Początek i koniec wszystkich szlaków pieszych...
  • ... 1.20 zaznaczono (linią pogrubioną) zasięgi tych pięciu stref (oznaczonych cyframi rzymskimi). Pokazano również linie jednakowych zniekształceń liniowych w każdej ze stref...
  • ... liczbowe - cyframi arabskimi. Wyjątek stanowią oznaczenia liczby kondygnacji budynków podawane cyframi rzymskimi.
    Numery punktów osnowy, oznaczenie budynków, urządzeń podziemnych i użytków gruntowych...

Encyklopedia PWN

cyfry pochodzenia latyno-etruskiego (VI–V w. p.n.e.): I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego