cyfry rzymskie

Słownik języka polskiego PWN

cyfry rzymskie «cyfry wprowadzone w starożytnym Rzymie, dziś używane niekiedy przy numeracji i datowaniu»

Porady językowe

liczby rzymskie
12.11.2007
W Zasadach pisowni i interpunkcji (http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629757) znalazłem następujące sformułowanie (o pomijaniu kropki): „[350] 88.6. Między składnikami daty, jeśli miesiąc napisany jest liczbą rzymską lub słownie (…)”. Wydaje mi się, że nie ma liczb rzymskich, są jedynie cyfry. Stąd powyższe zdanie powinno być chyba przeformułowane.
Pozdrawiam,
Zbigniew Kozak
Wielkie liczby w systemie rzymskim
8.11.2018
Szanowni Państwo,
w „Edycji tekstów” dr. Wolańskiego można znaleźć informację: „Kreska pozioma nad cyfrą rzymską mnoży ją przez tysiąc” (s. 107). Bardzo jestem ciekaw, skąd się wziął taki „rozszerzony system rzymski” (czy Rzymianie posługiwali się tak dużymi liczbami?) i jakie jest jego zastosowanie. Trudno mi bowiem wyobrazić sobie tekst, w którym liczby typu 234 567 byłyby zapisywane w systemie rzymskim.
Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Poziome kreski przy znakach liczb rzymskich

14.10.2020

Dzień dobry, czy błędem jest stawianie poziomych kresek nad i pod cyfrą/liczbą rzymską, np. w zapisie miesiąca w dacie?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... są oznaczone cyframi arabskimi od 1 do 7, szlaki rowerowe cyframi rzymskim od I do V. Początek i koniec wszystkich szlaków pieszych...
  • ... 1.20 zaznaczono (linią pogrubioną) zasięgi tych pięciu stref (oznaczonych cyframi rzymskimi). Pokazano również linie jednakowych zniekształceń liniowych w każdej ze stref...
  • ... liczbowe - cyframi arabskimi. Wyjątek stanowią oznaczenia liczby kondygnacji budynków podawane cyframi rzymskimi.
    Numery punktów osnowy, oznaczenie budynków, urządzeń podziemnych i użytków gruntowych...

Encyklopedia PWN

cyfry pochodzenia latyno-etruskiego (VI–V w. p.n.e.): I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!