cyklopowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

cyklopowy, cyklopi
1. «właściwy cyklopowi, mitycznemu olbrzymowi»
2. «olbrzymi»
mur cyklopowy «mur z nieobrobionych i niespojonych zaprawą bloków kamiennych, charakterystyczny dla budowli mykeńskich»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... do 20. Odyseusz użył tego wina jako tajnej broni przeciwko cyklopowi Polifemowi. Cyklop, przyzwyczajony do sycylijskiego cienkusza, zasnął po nie rozcieńczonym...
  • ... lub we wszystkich naraz. Wbudowana w pancerny brzuch wyrzutnia umożliwiała "Cyklopowi", dzięki interferencji pól siłowych, unoszenie się nawet kilka metrów ponad...
  • ... cemencie portlandzkim albo też do podziemi, które by otaczał mur cyklopowy. Kamiennego bloku o wadze na przykład dwóch ton nie ruszyłabym...

Encyklopedia PWN

cyklopowe mury, mury cyklopie,
w starożytności potężne fortyfikacje wznoszone z ogromnych, nieobrobionych głazów na sucho, przypisywane cyklopom;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego