cyrkulacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

cyr•kula•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

cyrkulacja
1. «obieg, przepływ, krążenie»
2. «miara zwrotności statku»

• cyrkulacyjny • cyrkulować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

formułować, ale regulować
2.06.2013
Dlaczego formuła / formułować, ale reguła / regulować (a nie regułować?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... monsunowa

    Jednym z wielkich „zakłóceń" ogólnej cyrkulacji atmosfery jest
    cyrkulacja monsunowa. Stanowi ją charakterystyczny ustrój prądów powietrza w dolnej troposferze...
  • ... tym systemie intensywne natlenianie ścieków wymusza praca pompy 1, powodująca cyrkulację przez rurę 2 mieszaniny ścieków, powietrza i kłaczków osadu czynnego...
  • ... zimne prądy morskie. Tutaj zarówno pionowy, jak i poziomy zasięg cyrkulacji bryzowej jest bardzo duży. W głąb lądu, przy sprzyjającej orografii...

Encyklopedia PWN

cyrkulacja
[łac. circulatio ‘krążenie’, ‘obieg’],
ekon. ogół aktów kupna-sprzedaży; jedna z form wymiany produktów pracy, polegająca na wymianie za pośrednictwem pieniądza, właściwa rozwiniętej gospodarce towarowej;
cyrkulacja
[łac.],
mat. → krążenie.
cyrkulacja
[łac. circulatio ‘krążenie’, ‘obieg’],
żegl. zwrot statku (jachtu) o pełne 360° przy niezmienianym położeniu steru na burtę;
ruch mas wodnych w zbiornikach wód stojących (oceanach, morzach, jeziorach) w następstwie oddziaływania czynników zewn. i wewnętrznych (np.: gradientu ciśnienia, temperatury, gęstości wód), a także siły Coriolisa.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!