cyt

Wielki słownik ortograficzny PWN*

cyt a. cyt!
dz. cyt. (= dzieło cytowane)

Słownik języka polskiego PWN*

cyt «wykrzyknik wzywający do zachowania ciszy»
-cyt «ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z komórką roślinną lub zwierzęcą»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego