cyt

Wielki słownik ortograficzny PWN

cyt a. cyt!
dz. cyt. (= dzieło cytowane)

Słownik języka polskiego PWN

cyt «wykrzyknik wzywający do zachowania ciszy»
-cyt «ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z komórką roślinną lub zwierzęcą»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

cyt

Porady językowe

cyt. za...
20.05.2008
Czy w przypisach po wyrażeniu cyt. za powinniśmy postawić dwukropek?
kłopoty z dz. cyt.
18.09.2014
W jaki sposób należy w przypisach skrócić opis bibliograficzny (stosując dz. cyt.) w przypadku, gdy powtarzają się dwa bardzo podobne tytuły tego samego autora, z których jeden całkowicie zawiera się w drugim, tzn. np. kilkakrotnie występuje Jakiś tytuł i Jakiś tytuł. Ćwiczenia? Obie pozycje są z tego samego roku. Zapis: Jakiś tytuł..., dz. cyt. jest niejednoznaczny.
Pozdrawiam.
dz. cyt.
1.06.2009
Jak należy zapisywać skrót dz. cyt.: ze spacją czy bez spacji?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... siebie wargami.
  - Och, ty hadiuko - syknęła Łarysa odpychając Tatianę.

  - Cyt,
  cyt. Lubię mężczyzn tak samo, jak i ty. Tylko nie wiem...
 • ... z osobą uzależnioną, przekreśla możliwość jej uratowania, często z kpiną: cyt.: "Pan wierzy, że on przestanie pić?", lub "To człowiek stracony...
 • ... w kraju - organ PZPR). Przestrzegał przed nasileniem się tej tendencji" (cyt. za: Biuletyn AS nr 35).
  Po południu zebranie Rady Programowej...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego