częstokroć

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

częstokroć «często, niejednokrotnie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Dzielenie numerów spraw
29.01.2018
Szanowni Eksperci,
czy zasady dotyczące dzielenia adresów internetowych i przenoszenia ich do następnego wiersza można stosować również w odniesieniu do oznaczeń pism urzędowych, które nierzadko bywają długie i zaburzają rozłożenie wyrazów w wierszu? Czy zatem należy podzielić oznaczenia pisma przed kropką, dywizem, ukośnikiem?

Z wyrazami szacunku
Łukasz Kapusta
imiona bułgarskie
6.01.2003
Zauważyłam, że bułgaryści częstokroć nie odmieniają męskich imion bułgarskich zakończonych na -o (jak Christo, Genczo, Kolio) oraz -i (jak Hadżi, Zachari, Georgi). Podobnie jak zresztą dziennikarze. Czy reguła dotycząca odmiany nazw obcych w tym wypadku nie obowiązuje? (Być może na przeszkodzie stoi uzus).
Lhotse
20.04.2020
Szanowna Poradnio!
Czy da się ustalić rodzaj gramatyczny Lhotse, czwartego szczytu Ziemi? Będę wdzięczna za podpowiedź.
Serdecznie pozdrawiam
Mira Perlińska

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... niż w rzeczywistości. Tą właśnie drogą przez setki lat próbowali, częstokroć na próżno, dotrzeć do Tybetu Europejczycy zafascynowani mitem najbardziej odległego...
  • ... się konkretnego zaangażowania. Przecież
    jeżeli ten wielki depozyt, za który
    częstokroć płacono najwyższą cenę,
    tak podczas zaborów i wojen, jak i...
  • ... krótko - nakładają maski. Ale właśnie te maski wbrew ich intencjom częstokroć odsłaniają żałosną o nich prawdę. I właśnie chwytanie i przedstawianie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego