człeczysko

Wielki słownik ortograficzny PWN*

człeczysko -skiem; te -ska, -sków (a. -sk)

Słownik języka polskiego PWN*

człek I «poufale lub lekceważąco o człowieku»
• człeczy • człeczysko

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego