czasownik

Wielki słownik ortograficzny PWN

czasow•nik -ka, -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN

czasownik «część mowy obejmująca wyrazy oznaczające czynność lub stan; też: wyraz należący do tej części mowy»
• czasownikowy • czasownikowo
czasownik atematyczny «czasownik o rdzeniu nierozszerzonym przez przyrostek»
czasownik jednokrotny «czasownik wyrażający czynność o przebiegu jednorazowym»
czasownik kauzatywny «czasownik oznaczający powodowanie czynności lub stanu oznaczonych przez jego rdzeń, np. sadzać w stosunku do siedzieć»
czasownik nieprzechodni, intranzytywny «czasownik niemający strony biernej»
czasownik posiłkowy «czasownik niepełniący samodzielnej funkcji w zdaniu»
czasownik przechodni, tranzytywny «czasownik mogący występować w stronie biernej»
czasownik stanowy «czasownik oznaczający stany»
czasownik wielokrotny, częstotliwy «czasownik oznaczający czynność lub stan, które się powtarzają»
czasownik zwrotny «czasownik mający w połączeniu z zaimkiem się charakter formy strony zwrotnej»
bezosobowa forma czasownika jęz. «forma nieokreślająca osoby, np. zrobiono, umyto»
strona bierna (czasownika) «forma czasownika tworzącego orzeczenie w zdaniu, w którym podmiot jest odbiorcą czynności»
strona czynna (czasownika) «forma czasownika tworzącego orzeczenie w zdaniu, w którym podmiot jest wykonawcą czynności»
strona zwrotna (czasownika) «forma czasownika tworzącego orzeczenie w zdaniu, w którym podmiot jest jednocześnie wykonawcą i odbiorcą czynności»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Czasownik dokonany w czasie przeszłym
19.05.2020
Posiadając przykładowy czasownik zarezerwowano (czas przeszły, aspekt dokonany), czy poprawne są następujące opisy oraz czy któryś ze sposobów opisu jest preferowany:
– czasownik dokonany w czasie przeszłym,
– czasownik w aspekcie dokonanym czasu przeszłego,
– czasownik w czasie przeszłym w aspekcie dokonanym?
Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie udzielane w poradni odpowiedzi
Czasownik czynnościowy
12.01.2016
Czy w zdaniu Nowy pomysł przyszedł mi do głowy, ze względu na znaczenie można mówić, że podmiot jak również czasownik jest czynny, dlatego, że czasownik przyjść oznacza czynność ? Chociaż w rzeczywistości pozajęzykowej pomysł (jak również inne pojęcia abstrakcyjne) nie wykonuje żadnej czynności, inaczej niż np. podmiot w zdaniu Tomek przyszedł.
czasownik czy wykrzyknik?
10.09.2009
Czy słowo proszę na wywieszce „Proszę zamykać drzwi” można zakwalifikować nie jako czasownik, a jako wykrzyknik? Forma osobowa czasownika oznaczałaby, że jest to zdanie z podmiotem domyślnym ja, wykrzyknik – że równoważnik zdania. Sytuacja bardziej pasuje do równoważnika. Trudno wyobrazić sobie tego ja, wszak nadawcą takiej treści może być np. urząd albo zespół, czyli podmioty, które nigdy nie mówią o sobie w I os. l.poj.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... powstanie swoistego mitu "rytmu" porównywanego do regularnego ruchu morskich wód. Czasownik "rein", od którego utworzono słowo "rytmos", znaczy "płynąć", a przecież...
  • ... nie wiem, jak posłużyć się powszechnie znanym słowem lub wyrażeniem. Czasownik "zabezpieczyć" (by sięgnąć po przykład już zbanalizowany) znaczy w klasycznej...
  • ... ucznia szkoły powszechnej, któremu kazaliby wymienić wszystkie formy podstawowe greckiego czasownika gignomai. - Nikt z pańskich ludzi nie śledził madame Lebetseyder? Jedyne...

Encyklopedia PWN

leksem, którego podstawową funkcją językową jest funkcja członu gł. zdania;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!