czasza

Wielki słownik ortograficzny PWN

czasza -szę; czasz

Słownik języka polskiego PWN

czasza
1. «rodzaj płaskiego, ozdobnego kielicha; też: górna jego część»
2. «rodzaj misy o półkolistym kształcie»
3. «wypukłość w kształcie półkuli»
4. «podstawowa część sklepienia kopulastego»
5. «część nośna spadochronu rozwijająca się przy skoku»
6. mat. «część kuli odcięta płaszczyzną»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

czarny franek
9.05.2003
Jak nazwać poprawnie przedmiot, za pomocą którego przepycha się klozety: zassawka, przepychacz, a może czarny franek?
czas zaprzeszły
27.05.2009
Zwracam się z prośbą opinię dot. formy: byłem pisałem. W słowniku podana jest forma pisałem był / byłem pisał. Jednak słyszałam osoby używające formy byłem pisałem / pisałem byłem. Dowiedziałam się, że nie można wykluczyć, iż dawniej w użyciu były również takie konstrukcje, w których zmieniano kolejność członów wskazujących na czas zaprzeszły, np. byłem pisałem. A więc forma ta nie jest konstrukcją wzorcową, ale nie narusza ogólnych norm poprawności gramatycznej. Będę wdzięczna za opinię.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... miłość, zapamiętanie. A gwiazdy nad stepem płoną niesamowicie, w wielkiej czaszy nieba słychać bicie serca.
    Zosia leżąc na wznak na pryczy...
  • ... zagospodarowania przestrzennego miasta rozszerzających obszar pod wysypisko, bądź zakładających zwężenie czaszy wysypiska.
    - W sprawie uchylenia wniosku, z pewnością część winy ponosi...
  • ... od ok. 100 m do setek metrów. Mają kształt wypukłej czaszy pokrywającej całe wyspy (fot. 1) lub obszary wyżynne i górzyste...

Encyklopedia PWN

arch. element architektoniczny w kształcie wycinka kuli lub elipsoidy służący do przykrywania budowli;
szt. plast. część naczynia (kielicha, pucharu, także chrzcielnicy) w formie czary, służąca do przechowywania płynów;
mat. każda z 2 części sfery (kula) powstałych z przecięcia tej sfery płaszczyzną;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego