czort

Wielki słownik ortograficzny PWN*

czort -rta, -r•cie; te -rty, -rtów
ki czort a. ki czort!

Słownik języka polskiego PWN*

czort
1. «diabeł»
2. pot. «o człowieku złym, dokuczliwym»
3. żart. «o człowieku energicznym, sprytnym»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego