czterykroć

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

czterykroć «cztery razy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Czterokroć, czterykroć
15.07.2016
Czy poprawne jest wyrażenie po czterokroć? Słowniki notują wyłącznie formę czterykroć (choć obocznie wielekroć i wielokroć), jednak w tekstach, zwłaszcza współczesnych, wariant czterokroć występuje wcale nie tak rzadko. Co zaś do wielekroć i wielokroć, czy którejś z tych form należy dawać pierwszeństwo?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... posadzkę i rzekł uroczyście:
    - Nie! Nie! Nie, panie doktorze! Po
    czterykroć: nie! To n i e jest to, co pan przypuszczał...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego