czterystu-

Wielki słownik ortograficzny PWN*

cztery•sta pięć•dziesiąt cztery cztery•stu pięć•dziesięciu czterech
cztery•sta pięć•dziesiąty czwarty cztery•sta pięć•dziesiątego czwartego

Słownik języka polskiego PWN*

czterystu- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący, że to, co jest wymienione w drugiej części złożenia, występuje czterysta razy lub składa się z czterystu jednostek»
czterysta «liczebnik główny oznaczający liczbę 400»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego