czterystumetrówka

Wielki słownik ortograficzny PWN

cztery•stu•metrów•ka (sport.) -w•ce, -w•kę; -wek

Słownik języka polskiego PWN

czterystumetrówka pot. «bieg na czterysta metrów»
• czterystumetrowiec

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego