czterystumetrowiec

Wielki słownik ortograficzny PWN*

cztery•stu•metrowiec (sport.) -w•ca; -w•cy, -w•ców

Słownik języka polskiego PWN*

czterystumetrówka pot. «bieg na czterysta metrów»
• czterystumetrowiec

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego