czuć miętę

Ciekawostki

Czuć do kogoś miętę
Czyli: mieć skłonność, pociąg do kogoś na tle erotycznym. Czucie wiąże się z uczuciami, naszym emocjonalnym stosunkiem do kogoś lub czegoś, ale także z konkretnym zmysłem powonienia, który raczej prowadzi wrażenie od czegoś do nas.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... sąsiadką z naprzeciwka. Ona ma 50 lat, ja 25. Dlaczego czuję miętę do tej starszej kobiety?
    Arkadiusz z Katowic
    Nie bardzo rozumiem...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego