czujka

Wielki słownik ortograficzny PWN

czuj•ka -j•ce, -j•kę; -jek

Słownik języka polskiego PWN

czujka
1. «żołnierz lub oddział pełniący straż lub wysłany w teren w celach zwiadowczych»
2. «samoczynne urządzenie ostrzegające, czułe na zmiany określonych wielkości fizycznych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego