czynności

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

czynność
1. «wykonywanie czegoś»
2. «funkcjonowanie, działanie czegoś»
czynność prawna «oświadczenie woli w celu wywołania skutków prawnych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nieżywotny wykonawca czynności
21.12.2014
Witam,
w stronie biernej można nie podawać wykonawcy czynności, zazwyczaj jest nim człowiek albo zwierzę, ale czy siły natury albo przedmioty zautomatyzowane (bądź niezautomatyzowane) również określa się wykonawcami czynności? Gramatycznie nie widać różnicy np. w tego typu zdaniu: „Drzwi zostały zamknięte przez… 1) Janka, 2) wiatr 3) robota 4) system antywłamaniowy”?
Pozdrawiam
Ziemia jako sprawca czynności
12.01.2016
W opisie zjawiska fizycznego Ziemia przyciąga jabłko, można by sądzić, że Ziemia jest sprawcą czynności, jednak to nie Ziemia przyciąga jabłko, a siła grawitacji.
Czy o Ziemi (podmiocie zdania) możemy mówić, że jest sprawcą w sensie językowym (z semantycznego punktu widzenia), natomiast w sensie pozajęzykowym nie ma sprawcy ? Prawdą jest na przykładzie tego zdania, że język potoczny mija się z rzeczywistością ?
sprawca czynności w konstrukcji biernej
23.12.2002
Czy czasownik spowodować w wersji imiesłowowej (czyli spowodowany) zawsze musi być związany z konstrukcją bezprzyimkową typu: kalectwo spowodowane wypadkiem? Czy nie można uznać za poprawną także konstrukcji z przyimkiem, np.: wypadek spowodowany przez samochód, zagrożenie mechaniczne spowodowane przez określone części?
Dziękuję i pozdrawiam (przy okazji życząc wesołych świąt)
Andrzej Górecki

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... dwóch słowach?
  K.P: Biologicznym procesorem, który kontroluje i reguluje
  czynności każdego narządu i każdej komórki jest mózg. Zakłócenie przepływu sygnałów...
 • ... Dobra do słuchania we dwoje lub jako podkład pod domowe czynności.

  Gardzienice "Metamorfozy"

  Podtytuł płyty, "muzyka antycznej Grecji", zdradza ambitny zamiar...
 • ... w przypadku banków angielskich - conditions) to m. in. :
  prowizja za
  czynności bankowe (związane np. z udzieleniem kredytu albo przyjęciem weksli do...

Encyklopedia PWN

w pol. postępowaniu karnym zachowania się uczestnika procesu.
zdolność określonej osoby do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu za pomocą czynności prawnych;
dwustronne czynności prawne, na mocy których tylko jedna ze stron uzyskuje korzyść majątkową, np. umowa darowizny, pożyczka nieoprocentowana.
czynności organów śledczych (policji, prokuratora) mające na celu uzyskanie informacji o przestępstwach i przestępcach oraz ujęcie sprawców, prowadzone w pierwszym stadium procesu karnego w postępowaniu przygotowawczym;
czynności organów śledczych (policji, prokuratora) mające na celu uzyskanie informacji o przestępstwach i przestępcach oraz ujęcie sprawców.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!