czytelnikowski

Wielki słownik ortograficzny PWN

czytel•nikow•ski (od: Czytelnik); -scy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego