dźwignia

Wielki słownik ortograficzny PWN

dźwig•nia -ni, -nię; -ni

Słownik języka polskiego PWN

dźwignia
1. «przyrząd lub jego element w kształcie pręta o stałej osi obrotu, umożliwiający wykonywanie określonej pracy przy użyciu mniejszej siły, na odpowiednio większej drodze»
2. «czynnik umożliwiający lub przyśpieszający rozwój czegoś»

• dźwigniowy • dźwigniowo • dźwigienka
dźwignia dwuramienna «dźwignia, w której siły działające leżą po obu stronach osi obrotu»
dźwignia jednoramienna «dźwignia, w której siły działające leżą po jednej stronie osi obrotu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego