dżudoczka

Wielki słownik ortograficzny PWN

dżudocz•ka -cz•ce, -cz•kę; -czek

Słownik języka polskiego PWN

judo [wym. dżudo], dżudo «japońska sztuka walki wręcz, uprawiana jako dyscyplina sportowa»
• judoka, dżudoka, judok, dżudok, judowiec, dżudowiec • judoczka, dżudoczka, dżudystka

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... startu na olimpiadzie to jakby złoty medal.
    Friba Rezihi, afgańska
    dżudoczka

    Friba Rezihi i jej koleżanka Robina Muqimayar, lekkoatletka, zadebiutowały już...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego