dachówka

Wielki słownik ortograficzny PWN

dachów•ka -w•ce, -w•kę; -wek

Słownik języka polskiego PWN

dachówka «płytka do pokrywania dachów»
• dachówkowy
dachówka holenderska «dachówka, której przekrój poprzeczny ma kształt leżącej litery S»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... opuszcza długie nogi za obręb dachu, chwyta się rękoma wystających dachówek, rozhuśtuje się i miękko opada na balkon, Albinowi, choć niższy...
  • ... Od tego zależy konstrukcja więźby. Najpopularniejsze są ostatnio blachy i dachówki (ceramiczne, cementowe) - każdy z tych materiałów stosuje się przy innym...
  • ... powinna je mieć większość materiałów, w tym m.in. cegły, dachówki, papa, wełna mineralna. W praktyce nie posiada ich nadal wiele...

Encyklopedia PWN

wyrób budowlany przeznaczony do krycia dachów (pokrycie dachowe), tradycyjnie — wyrób ceramiczny w postaci płytki zbliżonej kształtem do prostokąta.
drugi co do długości tekst etruski (ok. 300 wyrazów w 62 linijkach), wypisany na terakotowej dachówce datowanej na V–IV w. p.n.e. i przechowywanej w zbiorach berlińskich;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego