darniówka

Wielki słownik ortograficzny PWN

dar•niów•ka -w•ce, -w•kę; -wek

Słownik języka polskiego PWN

darniówka «drobny gryzoń»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

darniówka pospolita, Microtus subterraneus,
ssak z rzędu gryzoni, z rodziny nornikowatych;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego