darzyć miłością

Porady językowe

czasokres
7.03.2007
Czy istnieje słowo czasokres?
pan czy Pan?
20.12.2002
Czy pisanie w urzędowych pismach rzeczownika pan (pani) małą literą przed imieniem i nazwiskiem, ale w stosunku do innych osób niż adresat jest poprawne? Np. zwracając się pisemnie do burmistrza o delegowanie podwładnego: „Proszę Pana Burmistrza o delegowanie pana Jana Kowalskiego”.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... który darzy żonę prezydenta prawdziwym, głębokim uczuciem. Ona z kolei darzy miłością Mistrza, tajemniczą osobę, która ma w sobie zarówno coś z...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego