deformować się

Słownik języka polskiego PWN*

deformacja
1. «zmiana kształtu czegoś, niepożądana lub celowo zastosowana w dziele sztuki»
2. «wypaczenie treści lub sensu czegoś»
3. «patologiczne zmiany w sferze emocjonalnej człowieka»

• deformacyjny • deformować • deformować się
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego