dekalog

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Deka•log (dziesięć a. dziesięcioro przykazań Bożych) -gu, -giem
deka•log (lista dziesięciu zasad) -gu, -giem; -gów

Słownik języka polskiego PWN*

dekalog
1. Dekalog «zbiór dziesięciu przykazań Bożych, stanowiących podstawę moralności żydowskiej i chrześcijańskiej»
2. «zbiór zasad obowiązujących w jakimś środowisku»

• dekalogowy

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego