demograficzny

Wielki słownik ortograficzny PWN

demo•graficz•ny (skrót: demogr.)

Słownik języka polskiego PWN

demografia «nauka zajmująca się badaniem stanu i struktury ludności»
• demograficzny • demograficznie • demograf
niż demograficzny «okres, w którym urodziło się procentowo mniej dzieci niż w innych okresach; też: dzieci urodzone w tym okresie»
wyż demograficzny «okres, w którym urodziło się procentowo więcej dzieci niż w innych latach; też: dzieci urodzone w tym okresie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego