demokracja antyczna

Słownik języka polskiego PWN

demokracja antyczna «ustrój polityczny niektórych miast starożytnej Grecji, w którym najwyższą władzą było zgromadzenie wszystkich wolnych obywateli z prawem zabierania głosu i proponowania ustaw»

Encyklopedia PWN

w starożytnej Grecji system rządów, w którym wszyscy obywatele mieli równe prawa polityczne;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego