demokracja szlachecka

Słownik języka polskiego PWN

demokracja szlachecka «ustrój polityczny w Polsce XV i XVI w., w którym klasą panującą była szlachta, wpływająca poprzez sejm na rządy państwem»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... politycznego państwa do wymogów zmieniającej się zdecydowanie na gorsze rzeczywistości. Demokracja szlachecka rodziła się w warunkach wyjątkowo dla nas pomyślnej koniunktury międzynarodowej...
  • ... po zażegnaniu burzy rokoszowej znalazł miejsce dla siebie w systemie demokracji szlacheckiej.
    Skarga replikował na zarzuty stawiane mu przez rokoszan. Niektóre odpowiedzi...
  • ... w liście, wzywającym króla do Polski, podkanclerzy Maciej Drzewicki.

    Osiągnięcia "
    demokracji szlacheckiej". Konstytucja Nihil novi. Szlachta, która nie zamierzała zrzekać się uprawnień...

Encyklopedia PWN

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego